Başvuru Süreci & Kabul Şartları

 

 
I – BAŞVURU SÜRESİ: 10 Haziran- 9 Ağustos 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
II – MÜLAKAT ve KAYIT TARİHLERİ
Mülakat 26 Ağustos - 2 Eylül 2024
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 6 Eylül 2024
TAU Yabancı Dil Sınavı 14 Ağustos 2024
Sonuçların İlanı 25 Ağustos 2024
Kayıt Tarihi 9-13 Eylül 2024
Eğitime Başlama Tarihi Akademik Takvim’den İlgili tarihlere ulaşabilirsiniz.
 
 
 
III – KONTENJAN BİLGİLERİ
 • Yabancı uyruklu adaylar ile öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) uyruklu adaylar Yurt Dışı Kontenjandan,
 • Öğrenimini yurt içinde tamamlayan ve T.C. uyruklu olan adaylar Yurt İçi Kontenjandan başvurmak zorundadır.
 
Yurt İçi Kontenjan Yurt Dışı Kontenjan Yabancı Dil (YDS) ALES ALES Puan Türü
20 10 YDS: 80
TOEFL IBT: 96
(veya eşdeğer bir sınav sonucu)
70
SÖZ/EA/SAY
 
*Yeterli başvuru olmaması halinde mevcut kontenjanların diğer başvuru grubu için kullanılması hakkı saklıdır.
**Eğitim Dili İngilizce’dir.


IV – ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI
 
  Yurt İçi Kontenjan Yurt Dışı Kontenjan
1. Yüksek Öğrenim Mezunu Olmak
Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların, Türkiye’de veya yurt dışında yükseköğrenimini tamamlamış olması şartı aranmaktadır.
 
 •  
 •  
2. ALES
(ALES Sonuç Belgesinin geçerlik süresi 5 yıldır) Yükseköğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan T.C. uyruklu adayların, SAY, SÖZ veya EA puan türlerinden en az birinde belirlenen asgari puan olan 70 ALES puanını almış olması şarttır.
Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarından ALES’e girme şartı aranmaz ve bu derecelere sahip adaylardan ALES puanı 70 kabul edilir.
 •  
x
3. Yabancı Dil Yeterliliği
Adaylarda, İngilizce dil bilgisi  (YDS 80 puan veya eşdeğer bir sınav sonucu) şartı aranmaktadır.
YDS ile e-YDS Yabancı Dil Sınavlarının geçerlik süresi 5 yıldır. Tezli Yüksek Lisans Programlarına yapılacak başvurularda YÖKDİL Sonuç belgesi de geçerlidir.)
En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumları veya yükseköğretim kurumlarında eğitim görüp, öğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar başvuru için aranan yabancı dil puanı koşulundan muaftır.
Bu belgeleri olmayan adaylar Türk Alman Üniversitesi “Yabancı Dil Sınavı” sonucunu kullanabilirler
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen eşit sınav puanları ve referans belgeleri için linki inceleyiniz: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/esdegerlikdokuman06042021.pdf
 •  
 •  
4. Yüksek Öğrenim Mezuniyet Notu
Başvurunun gerçekleşmesi için asgari bir mezuniyet notu belirlenmemiştir.
 •  
 •  
5. Yüksek Lisans Öğreniminde Aranan Nitelikler: Mesleki Oryantasyon
Programa kayıt yaptırmak için, aşağıdaki bölümlerden birinden mezun olma şartı aranmaktadır:
İktisadi ve idari Bilimler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, İşletme, İktisat, İktisat Tarihi, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Araştırmaları, Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Hukuk, Tarih, Kültür Bilimleri, Etnoloji, Antropoloji, Sosyal Bilimler ve benzeri bölümler.
 •  
 •  


V - DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Başvuruların değerlendirilmesi aşağıdaki dağılıma göre gerçekleştirilir. Programa kabul edilebilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Değerlendirmede GRE ve GMAT sınavlarının eşdeğerlilik tablosundaki ALES karşılığı olan puan kullanılacaktır.
  Yurt İçi Kontenjana Başvuran Adaylar İçin Yurt Dışı Kontenjana Başvuran Adaylar İçin
ALES veya eşdeğeri sınav notunun % 50’si -
Lisans not ortalamasının % 20’si % 50’si
Mülâkat notunun % 30’u % 50’si

Adayların başvurularının değerlendirilmesinden sonra sonuçlar, https://sbe.tau.edu.tr/ sayfasında duyurulacaktır.


VI – BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvurular, belirlenen tarihler arasında https://obs.tau.edu.tr/oibs//ina_app/ linkinden, yalnızca elektronik olarak yapılacaktır.
Adayların başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri yukarıda belirtilen süreler içinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Posta veya e-posta ile ya da şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Aşağıda belirtilen Başvuru Belgelerinin başvuru sistemine pdf formatında eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir.
Başvurularda herhangi bir sorun yaşanması durumunda sbe@tau.edu.tr adresine bildirilebilecektir. E-posta ulaştığında adayla iletişime geçilecektir.
  Yurt İçi Öğrenci Kontenjanı Yurt Dışı Öğrenci Kontenjanı
 1. Başvuru Formu:  pdf
Başvuru formu :http://sbe.tau.edu.tr/ortak-formlargemeinsam
 •  
 •  
b)  Nüfus Cüzdanı: pdf
 •  
x
c)  Pasaport: pdf x
 •  
d) Fotoğraf: Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır. pdf
 •  
 •  
e) Lisans Diploması veya noter onaylı örneği  
Lisans öğrenimine devam eden ve dolayısıyla şartlı başvuru yapan adaylar lisans diploması yerine lisans öğreniminin son yarıyılında olduğuna dair güncel öğrenci belgesi ibraz etmek zorundadır.
Kesin kayıt tarihinde diplomasını getirmeyen öğrencilerin kaydı yapılmayacaktır.
 •  
 •  
f) Transkript
Yurt dışı kontenjanından başvuran adayların transkriptlerinin İngilizce veya Almanca düzenlenmiş olması gerekmektedir.
 •  
 •  
g)  Yabancı Dil Belgesi
Adaylarda, İngilizce dil bilgisi (YDS, E-YDS veya YÖKDİL 80 puan veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer bir sınav sonucu veya Türk Alman Üniversitesi yabancı dil sınavı sonucu) şartı aranmaktadır.
(Yabancı Dil Sınavlarının geçerlik süresi 5 yıldır. Tezli Yüksek Lisans Programlarına yapılacak başvurularda YDS veya YÖKDİL Sonuç belgesi de geçerlidir.)

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer sınav puanları ve referans belgeleri için aşağıdaki linki inceleyiniz.
 •  
 •  
h) ALES:
Yurt içi kontenjandan başvuran adaylar ALES belgesinin “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” yer alan aslı veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı.
 •  
x
i) Okul Tanıma Belgesi:
Lisansüstü eğitime başvuruda bulunacak yabancı uyruklu adaylar (Mavi kartlı öğrenciler dâhil) ile öğrenimini yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan (YÖK) alınacak “Okul Tanıma Yazısı” zorunludur.
T.C. uyruklu adaylar yurt dışında bulunan yükseköğretim kurumlarının YÖK başkanlığınca tanınıp/tanınmadığına ilişkin gerekli bilgiye ve okul tanıma yazısına e-devlet linki üzerinden erişebilir.
Yabancı uyruklu adaylar ve Mavi kartlı öğrenciler yurt dışında bulunan yükseköğretim kurumlarının YÖK başkanlığınca tanınıp/tanınmadığına ilişkin gerekli bilgiye ve okul tanıma yazısına YÖK linki üzerinden erişebilir.
Yurt dışında bulunan yükseköğretim kurumlarının YÖK başkanlığınca tanınmaması durumunda başvuru için gerekli bilgi ve süreçlere YÖK linki üzerinden erişim sağlanabilir.
x
 •  

VII. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Lisans diplomasının aslı ya da mezun olunan Üniversite tarafından onaylı mezuniyet belgesi teslim edilmek zorundadır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümesiyle ve noter yahut konsolosluk tasdikli ibraz etmek zorundadır.
2) Lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgesinin noter onaylı ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümesiyle ve noter yahut konsolosluk tasdikli ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır.
3) Yurt içi kontenjandan başvuran adaylar ALES belgesinin “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” yer alan aslı veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı,
4) YDS, E-YDS veya YÖKDİL belgesinin “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” yer alan aslı veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı,
5) Yabancı uyruklu adaylar (Mavi kartlı öğrenciler dâhil) ile öğrenimini yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu adaylar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları “Okul Tanıma Yazısı”,
6) Nüfus cüzdanının aslının kayıtta gösterilmesi yeterlidir,
7) Yabancı uyruklular için –eğer varsa- ikametgâh tezkeresi fotokopisi ile Yabancı Uyruklu Numarasını gösterir belge,
8) Yabancı uyruklular için pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının fotokopisi
9) Yurt dışı kontenjanından yerleşen lisansüstü öğrenci adayları belirlenen katkı payı tutarının üç katını ödemek zorundadırlar. Öğrenim ücreti/katkı payı hakkında detaylı bilgi için: http://oidb.tau.edu.tr/katki-payi-ve-ogrenim-ucreti
10) T.C. uyruklu adayların askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösterir askerlik durum belgesi.
11) Üniversitemiz veya diğer üniversitelerde araştırma görevlisi olan T.C. uyruklu adaylar için kurumlarından alacakları resmî belge.
ÖNEMLİ: Adayların kayıt esnasında (aynı anda) birden fazla lisansüstü programında  kaydı bulunmamalıdır. (20 Nisan 2016 Tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 35 (6) gereğince) Bu tarz durumda olan adaylar, ancak diğer yükseköğretim kurumundaki kayıtlarını sildirdikleri takdirde Enstitümüze kayıt yaptırabilirler.  
NOT: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.
ADRES: Türk-Alman Üniversitesi                                                          Tel: 0216 333 32 70                                       
                 Sosyal Bilimler Enstitüsü                                                                 0216 333 32 76
                 Şahinkaya Cad. No: 86                                                                        0216 333 32 73
                P.K.34820 Beykoz / İSTANBUL