Tanıtım

Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Yüksek lisans programı öğrencilere iki yıllık eşsiz bir eğitim imkanı sunmaktadır.  Öğrencilere disiplinler arası bir bakış açısını kazandırmak amacıyla Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler alanı siyasi, ekonomik, hukuki ve tarihi boyutlar göz önünde bulundurularak incelenecektir. Avrupa Birliği'nin spesifik meseleleri kompleks küresel meseleler ile beraber incelenecektir.  Bu bağlamda Türkiye'nin ve Almanya'nın Avrupa Birliğinde ve Uluslararası Sistemde oynadıkları roller da araştırma konusu olacaktır. Yüksek Lisans programı iki kısımdan oluşmaktadır.  Birinci kısım Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkileri teorik düzeyde incelerken, ikinci kısım ise pratiğe yönelmektedir. Bu kısımda Yüksek Lisans programına katılan öğrenciler Paris, Brüksel ve Berlin'de Avrupa Birliği'nin ve Uluslararası İlişkilerin ana kurumlarını ve aktörlerini yerinde görme fırsatı yakalayacaktır. Bu bağlamda her öğrenci daha önceden öğrendiği teorik bilgileri sahadaki pratik ile karşılaştırılarak ampirik çalışmalar yapacaktır. Ayrıca bölüm bünyesinde bulunan uluslararası akademisyenler öğrencilerin kültürlerarası bir bakış açısına sahip olmalarına yardımcı olacaktır. Önerilen Yüksek Lisans programı Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Hukuk bilim dallarının katkılarından oluşmaktadır. Bu nedenle program disiplinlerarası ve araştırma yönelimlidir.


Mezunların İş İmkânları

Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler Avrupa Birliğinin Entegrasyonu ve Uluslararası ilişkiler alanında bağımsız ve mükemmel bir bilimsel çalışma yapabile becerisi kazanacaklardır. Bu bağlamda mezunlar ulusal ya da uluslararası akademik bir kariyer yapma imkanına sahip olacaklardır.  Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programı muhtemel bir doktora için ön hazırlık olarak görülebileceği gibi, kamu, uluslararası kurumlar, araştırma kurumları, medya, ulusal veya uluslararası şirketlerde kariyer yapmak isteyenlere de geniş iş imkanları sağlamaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin Avrupa Birliğinin temel kurumlarını tanıması için programa dahil edilen bilimsel gezi, öğrencileri teorik bilginin fildişi kulesine hapsolma tehlikesinden kurtararak pratik alanda bilgi sahibi olmalarını sağlayacak ve daha hızlı ve rahat iş bulmalarına imkan sağlayacaktır.